Vakuutusasiantuntija asiakasyhtiöidemme käytössä. sunnuntai 19. helmikuuta 2017

 

Aboa Isännöintipalvelut Oy ja Howden Finland Oy ovat solmineet kiinteistövakuutusmeklaripalvelusopimuksen, jota isännöimämme taloyhtiöt voivat halutessaan hyödyntää.

Vakuutusmeklari on taloyhtiön oma asiantuntija kiinteistövakuutuksissa, joka toimii taloyhtiön edustajana ja neuvonantajana kiinteistövakuuttamisessa, vahinkotilanteissa sekä riskienhallinnassa. Vakuutusmeklari on itsenäinen ja vakuutusyhtiöistä riippumaton ammattilainen. Meklari tarjoaa puolueetonta tietoa vakuutusalan tuotteista ja hinnoista, sekä tiedottaa alaa koskevista muutoksista.

Haluttaessa meklari kilpailuttaa taloyhtiön kiinteistövakuutuksen ja toimittaa siitä hallitukselle tasapuolisen hinta- ja ehtovertailun. Analyysi on helppolukuinen ja tarjoaa hallitukselle oivan työkalun vakuutusyhtiöiden vertailuun. Analyysissä nostetaan esiin merkittävimmät seikat muun muassa vahinkotapahtumien korvattavuuksiin liittyen. Analyysi sisältää myös suosituksen vakuutusyhtiön valinnasta, mutta lopullisen päätöksen mahdollisista muutoksista tekee aina taloyhtiön hallitus.

Vahinkotilanteissa meklari toimittaa isännöitsijältä saatujen tietojen perusteella vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön ja toimii asiantuntijana isännöitsijän ja vakuutusyhtiön välissä, taloyhtiön etua varmistaen. Meklari tarkistaa korvauspäätösten ehtojenmukaisuuden ja kiistanalaisissa päätöksissä hakee oikaisua vakuutusyhtiöstä.

Asiakastaloyhtiöidemme osakkaita ja asukkaita on tiedotettu AsumisPLUS -ryhmätapaturmavakuutuksen sisällöstä ja toimintaohjeista mahdollisen vahinkotapauksen osalta.

Taloyhtiöiden hallitukset saavat kevään kokouksissa käyttöönsä kilpailutuksien analyysit, joiden avulla voivat tehdä päätöksiä mahdollisista muutoksista kiinteistövakuutuksiinsa. Jo toteutuneiden kilpailutusten perusteella, voidaan useilla asiakastaloyhtiöillämme todeta olevan mahdollisuus säästää huomattavasti vuotuisissa vakuutusmaksuissaan tai laajentaa vakuutusturvaansa entisellä hinnalla. Kokouksissa tavataan!